9Fe2E69B93 Jpeg

TP.HCM: Cảnh cáo hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng

Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, thay cho quyết định kỷ luật khiển trách trước đó.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung bị kỷ luật do những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và bị Ủy ban Kiểm tra quận ủy Bình Tân thi hành kỷ luật Đảng vào ngày 1/12.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế quyết định của UBND quận Bình Tân ngày 6/9.

Tp.hcm: CảNh CáO HiệU TrưởNg TrườNg TiểU HọC Kim ĐồNg - ẢNh 1.

Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Bình Tân, TP.HCM.

Trước đó, ngày 6/9, UBND quận Bình Tân ra quyết định về kỷ luật viên chức lãnh đạo, quản lý với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung với hình thức khiển trách, thời gian thi hành kỷ luật 12 tháng.

Theo UBND quận Bình Tân, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung đã vi phạm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với vai trò là người đứng đầu, phụ trách chung tất cả các mặt công tác của đơn vị, bà Nhung đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác chỉ đạo, quản lý để xảy ra các sai sót, hạn chế như: Công tác triển khai, đánh giá xếp loại viên chức năm học 2021 – 2022 thực hiện chưa đảm bảo theo quy định.

Việc công khai tài chính, các khoản thu từ việc cho thuê cơ sở vật chất thực hiện chưa đảm bảo theo quy định, chưa thực hiện đúng quy trình quy định chấm kiểm tra giữa các giám khảo khiến một số bài kiểm tra lớp 3/8 bị tác động; thực hiện chi trả phụ cấp cho giáo viên chưa đúng quy định; tự ý cho phép tháo dỡ, cải tạo, xây dựng mới công trình chưa xin phép cơ quan có thẩm quyền…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *