Ed0B45D23A Jpeg

Lợi nhuận tháng 10 năm 2023 của PNJ đạt 193 tỷ đồng

Giá hiện tại Thay đổi

Tháng 10 năm 2023 với những chuyển biến tích cực và bước dần sang giai đoạn kinh doanh cao điểm cuối năm bằng nhiều hoạt động thúc đẩy bán hàng vào dịp trọng điểm trên toàn quốc, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.008 tỷ đồng (tăng 1,6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 193 tỷ đồng (tăng 31,6% so với cùng kỳ). Theo đó, luỹ kế 10 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần đạt 26.384 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.533 tỷ đồng (tăng 3,1% so với lợi nhuận cùng kỳ). Đồng nghĩa, đã hoàn thành 79,1% kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Đây là kết quả cho việc PNJ liên tục nhấn nút F5 –Tăng cấp tái tạo, mạnh mẽ vươn tầm, phát triển các năng lực về chiến lược, tối ưu hóa vận hành, duy trì vị thế công ty bán lẻ trang sức hàng đầu thị trường Việt Nam. read more

Bf75155860 Jpeg

Hãi hùng “quái thú” 193 triệu tuổi da đầy gai, xương đầy đinh tán

Hãi hùng "quái thú" 193 - Một nghiên cứu kéo dài hơn 160 năm với nhiều nhà cổ sinh vật học tiếp nối thực hiện đã đưa về với thể giới hiện đại một trong những quái thú kinh dị nhất kỷ Jura. read more