501E7Abdcf Png

Hai thứ trưởng Bộ Công an được thăng cấp bậc hàm lên Trung tướng

  Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Lê Văn Tuyến , Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

  Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên

  Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long; đồng thời khẳng định, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng hôm nay, một lần khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân; là sự quan tâm đặc biệt, là sự tin tưởng sâu sắc của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

  “Đây là niềm vinh dự, tự hào của hai đồng chí, đồng thời, cũng là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an nhân dân; cũng là trọng trách của hai đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” – Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu.

  Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, với kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ công tác, đồng chí Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo toàn lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

  Hai Thứ TrưởNg Bộ CôNg An đượC ThăNg CấP BậC HàM LêN Trung TướNg - ẢNh 2.

  Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu đáp từ.

  Phát biểu đáp từ, thay mặt hai đồng chí được thăng cấp bậc hàm lên Trung tướng, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến gửi lời cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp; trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương và đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng đã luôn quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai thứ trưởng phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định, ông và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long , nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành. Luôn nêu cao vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân, chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sự phân công của đồng chí Bí thư, Bộ trưởng, sẵn sàng nhận, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *