C703F7Dc66 Jpeg

Giới chuyên gia nói gì về việc nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam?

  Theo đó, Fitch nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận triển vọng tăng trưởng thuận lợi trong trung hạn, được củng cố bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ.

  Fitch đánh giá, trong trung hạn, thu ngân sách sẽ được củng cố nhờ vào các giải pháp mở rộng cơ sở thu thuế đặt ra tại chiến lược tài chính đến năm 2030 của Việt Nam.

  Đồng thời, nhận định với việc Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng trưởng và ổn địnhkinh tếvĩ mô, nền kinh tế lấy lại được đà tăng trưởng trong thời gian tới.

  Bà Dorsati Madani, chuyên gia Kinh tế cao cấpNgân hàngthế giới tại Việt Nam nhận định: “Chỉ số PMI (chỉ số nhà quản trị mua hàng) đang phản ánh nhu cầu trên thế giới giảm sâu. Nhưng Việt Nam đã tận dụng cả thị trường truyền thống và thị trường mới thông qua các FTA, nhờ đó mức độ suy giảm trong xuất khẩu dần được thu hẹp. Sự tích cực này cũng tạo thêm động lực cho sản xuất công nghiệp tăng trưởng, đặc biệt là động lực chính chế biến chế tạo tháng sau tốt hơn tháng trước, qua đó tạo niềm tin cho các khoản đầu tư mới cả trực tiếp và gián tiếp”.

  GiớI ChuyêN Gia NóI Gì Về ViệC NâNg XếP HạNg TíN NhiệM CủA ViệT Nam? - ẢNh 1.

  Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên BB+

  Việc được nâng hạng tín nhiệm cho thấy triển vọng kinh tế tốt hơn, uy tín cao hơn, đồng nghĩa với việc khả năng trả nợ tốt hơn. Nhờ vậy, chi phí vay vốn của Việt Nam trong khu vực công và khu vực tư có thể được giảm bớt.

  Trong khi đó, ông Jonathan Pincus, chuyên gia Kinh tế trưởng của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đánh giá: “Với các quốc gia đang phát triển việc tiếp cận vốn vay và lãi suất đi kèm là rất quan trọng. Khi Việt Nam nâng hạng được tín nhiệm, chi phí vay giảm đi, nền kinh tế sẽ giảm gánh nặng thanh toán, cũng như dành thêm nguồn lực cho tăng trưởng. Do vậy, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hiệu quả tài chính công, phân bổ quản lý nguồn lực công”.

  Bà Sagarika Chandre, Giám đốc Đánh giá tín nhiệm quốc gia Fitch Ratings, khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho biết: “Các phân tích nhận thấy dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã dần cải thiện sau mức giảm mạnh trong năm ngoái và được dự báo cải thiện 2 năm tiếp theo. Điều này phản ánh sự quay lại của dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ vào Việt Nam từ nửa cuối năm nay”.

  Theo Fitch Ratings, Việt Nam đang có lợi thế thu hút dòng vốn FDI nhờ triển vọng đầu tư thời gian qua, cũng như lợi thế về thương mại thông qua hệ thống các hiệp định thương mại tự do. Việc dịch chuyển chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất toàn cầu gắn với công nghệ đang diễn biến nhanh hơn trong bối cảnh thế giới đang nhiều biến động càng khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư.

  Năm 2022, dựa theo các tiêu chí của Moody’s, Việt Nam còn có 2 bậc để trở thành quốc gia đầu tư. Với S&P Global Ratings thì Việt Nam còn 1 bậc để lên mức Đầu tư. Còn với Fitch Ratings, Việt Nam hiện còn 1 bậc để lên được mức Đầu tư. Do đó, Việt Nam đang có nhiều triển vọng để sớm trở thành quốc gia đầu tư vào năm 2030 như mục tiêu đề ra.

  Theo Bộ Tài chính: “Việc Fitch nâng định mức tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh thế giới đối mặt với các thách thức về suy giảm tăng trưởng, kinh tế, thương mại cũng như sự gia tăng các rủi ro về tài chính ở nhiều quốc gia đã thể hiện sự đánh giá hết sức tích cực của cộng đồng quốc tế về nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam thời gian qua nhằm ổn định vĩ mô và phục hồi kinh tế, củng cố nền tảng chính trị – xã hội.

  Kết quả này cũng là sự ghi nhận nỗ lực của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan trong việc cập nhật thường xuyên và định kỳ truyền tải thông tin về những thành tựu, kết quả trong phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam đến các tổ chức xếp hạng tín nhiệm và cộng đồng nhà đầu tư. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Fitch và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm cũng như tổ chức quốc tế khác để tiếp tục có đánh giá đầy đủ và cập nhật về hồ sơ tín dụng của Việt Nam”.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *