Ed66527Bb3 Png

Đôi nét về “cánh tay đắc lực” giúp bà Trương Mỹ Lan mang hàng triệu USD đi hối lộ

5 triệu USD nhét trong thùng xốp

Kết luận điều tra cho thấy, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB – Võ Tấn Hoàng Văn là “cánh tay nối dài”, trợ giúp đắc lực cho bà Trương Mỹ Lan, được bà Lan tin tưởng giao “nhiệm vụ” mang hơn 5 triệu USD đi hối lộ trưởng đoàn thanh tra.

ĐôI NéT Về &Amp;Quot;CáNh Tay đắC LựC&Amp;Quot; GiúP Bà TrươNg Mỹ Lan Mang HàNg TriệU Usd đI HốI Lộ - ẢNh 1.

Theo lời khai của của ông Văn, trong quá trình thanh tra, nội dung vi phạm lớn nhất tại SCB là việc cho vay tín dụng đối với các công ty liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Hồ sơ vay có nhiều vi phạm, số tiền cho vay lớn, có nguy cơ không thu hồi được nợ.

Lúc đó, bà Nhàn đã trao đổi với ông Văn về các vi phạm trong hồ sơ tín dụng tại Ngân hàng SCB liên quan đến các dự án, phương án theo đề án tái cơ cấu và cho vay nhóm khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai.

Bà Nhàn đã yêu cầu SCB phải đưa vào diện “kiểm soát đặc biệt” và đặt vấn đề gặp bà Trương Mỹ Lan để yêu cầu làm rõ. Ông Văn đã báo cáo lại bà Lan và được bà Lan đồng ý gặp.

Sau đó, ông Văn sắp xếp để nữ đại gia Trương Mỹ Lan và bà Nhàn gặp nhau tại 127 Pasteur vào cuối tháng 10/2017.

Theo lời khai của ông Văn, trước khi có quyết định thanh tra, ông Văn được bà Nhàn trao đổi về các vi phạm nghiêm trọng của Ngân hàng SCB, trong đó có nội dung vi phạm về việc cấp tín dụng cho 71 khách hàng ở số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, có nguy cơ rủi ro cao dẫn đến mất vốn ngân hàng, Chính phủ yêu cầu làm rõ.

Những vi phạm này theo bà Nhàn là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm pháp luật hình sự nên cần gặp bà Trương Mỹ Lan để trao đổi, bàn về phương hướng khắc phục, tránh bị xử lý hình sự, cũng như tránh để SCB bị đưa vào diện “kiểm soát đặc biệt”.

Nhận được “thông điệp” trên của bà Nhàn thông qua ông Văn, bà Trương Mỹ Lan đã bay ra Hà Nội để gặp bà Nhàn để bàn cách tháo gỡ những vi phạm của SCB.

Sau khi bà Nhàn và bà Lan trao đổi, thống nhất xong, bà Nhàn đã báo lại ông Văn về việc bà Nhàn đồng ý chỉ thanh tra phạm vi, thời kỳ nợ nhóm 71 khách hàng đến 30/6/2017, không thanh tra các khoản phát sinh sau ngày 30/6/2017 và yêu cầu SCB chủ động thanh toán toàn bộ khoản vay thì đoàn Thanh tra sẽ không có căn cứ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự.

Ông Văn sau đó đã chỉ đạo người khác sử dụng 71 pháp nhân lập hồ sơ vay, rút tiền từ SCB để thực hiện thanh toán. Sau đó, ông báo cáo Đoàn Thanh tra nợ của nhóm 71 khách hàng phát sinh đến 30/6/2017 là 0 đồng vào thời điểm 20/4/2018, đúng theo yêu cầu của bà Nhàn.

Bị can Văn xác nhận, các khoản vay của 71 khách hàng đến tháng 9/2018 mới thực hiện đáo nợ xong. Tại thời điểm ngày 20/4/2018, nhóm 71 khách hàng vẫn còn nợ 11.050 tỷ đồng đối với các khoản vay phát sinh sau ngày 30/6/2017.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10 đến tháng 12/2018, giai đoạn xây dựng dự thảo kết luận thanh tra để xin ý kiến các bộ ngành liên quan, ông Văn và lái xe đã 3 lần mang thùng xốp đựng USD đến hối lộ bà Nhàn. Trong đó, một lần đưa một thùng có 1 triệu USD; hai lần đưa thùng có 2 triệu USD.

TGĐ ký hàng nghìn hồ sơ cho khách hàng của Vạn Thịnh Phát

Bị can Văn có quá trình gắn bó với SCB nhiều năm, trải qua nhiều vị trí và dần trở thành thân tín của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Ông Văn bắt đầu làm việc tại Ngân hàng SCB từ tháng 7/2013 với chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Đến tháng 7/2020, ông được bà Trương Mỹ Lan “cho ngồi” vào vị trí Tổng Giám đốc SCB.

Cơ quan điều tra xác định, ông Văn đã ký rất nhiều giấy tờ đồng ý cho 402 khách hàng, là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 638 khoản vay tại SCB, có nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 271.308 tỷ đồng nợ gốc, hơn 133.801 tỷ đồng nợ lãi/phí. Tổng số nợ là hơn 405.110 tỷ đồng.

Từ 2013-2017, ông Văn đã ký nhiều giấy tờ đồng ý cho 228 khách hàng vay 292 khoản vay có nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 79.872 tỷ đồng.

Từ 2018-2020, cựu Tổng Giám đốc SCB ký nhiều giấy tờ đồng ý cho 175 khách hàng vay 348 khoản vay có nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 325.237 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của cựu Tổng Giám đốc SCB đã gây thiệt hại hơn 60.502 tỷ đồng; liên đới chiếm đoạt hơn 192.434 tỷ đồng tiền tham ô của SCB, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 101.247 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10 đến tháng 12-2018, giai đoạn xây dựng dự thảo kết luận thanh tra để xin ý kiến các bộ ngành liên quan, ông Văn và lái xe đã 3 lần mang thùng xốp đựng USD đến hối lộ bà Nhàn. Trong đó, một lần đưa một thùng có 1 triệu USD; hai lần đưa thùng có 2 triệu USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *