3Dc3Ca0863 Jpeg

Điểm khác về nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của công chức và người lao động

  Theo Thông báo 5015/TB-LĐTBXH năm 2023 thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ tết Âm lịch năm 2024 từ:

  Cán bộ, công chức sẽ bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2024 vào Thứ Năm ngày 8-2-2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão)

  Thứ Năm ngày 8-2-2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ Tư ngày 14-2-2024 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

  Điều 112 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về việc nghỉ lễ, Tết như sau:

  Nghỉ lễ, Tết

  1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết sau đây:

  b) Tết Âm lịch: 5 ngày;

  Theo đó, người lao động sẽ được Âm lịch 2024 dựa trên quy định Bộ Luật Lao động và 3 phương án người sử dụng lao động quyết định lựa chọn dựa trên Thông báo 5015/TB-LĐTBXH năm 2023 như sau:

  (1) Lựa chọn 1 ngày cuối năm Quý Mão và 4 ngày đầu năm Giáp Thìn

  (2) Lựa chọn 2 ngày cuối năm Quý Mão và 3 ngày đầu năm Giáp Thìn

  (3) Lựa chọn 3 ngày cuối năm Quý Mão và 2 ngày đầu năm Giáp Thìn.

  ĐIểM KháC Về Nghỉ TếT NguyêN đáN 2024 CủA CôNg ChứC Và NgườI Lao độNg- ẢNh 3.

  Người lao động nghỉ Tết Nguyên đán 2024 tùy theo quyết định của người sử dụng lao động dựa trên 3 phương án

  Như vậy, căn cứ theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 trên thì:

  Cán bộ, công chức sẽ bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2024 vào Thứ Năm ngày 8-2-2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão).

  Người lao động nghỉ Tết Nguyên đán 2024 tùy theo quyết định của người sử dụng lao động dựa trên 3 phương án trên.

  Như vậy, đối với trường hợp người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 theo phương án 3 thì người lao động sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 sớm hơn công chức, viên chức, cụ thể:

  Đối với phương án 3 sẽ bắt đầu nghỉ từ thứ Tư ngày 7-2-2024 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão), tức người lao động nghỉ sớm hơn công chức, viên chức 1 ngày.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *