1Bd8C7Dfaf Webp

Xây dựng và phát triển Cần Thơ thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại

  XâY DựNg Và PháT TriểN CầN Thơ ThàNh ThàNh Phố Trung TâM VùNg, Sinh TháI, VăN Minh, HiệN đạI - ẢNh 1.

  Vui mừng gặp mặt các điển hình tiên tiến của Cần Thơ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ và đánh giá cao thành tựu của thành phố trên tất cả các lĩnh vực, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chủ tịch nước hoan nghênh thành tích phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Cần Thơ, đặc biệt là việc hoàn thành xây dựng nông thôn mới sớm một năm; thu nhập bình quân đầu người không ngừng nâng cao.

  Chủ tịch nước cho rằng, kết quả này thể hiện sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ trong nhiều năm qua; đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành tựu chung của đất nước, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

  Theo Chủ tịch nước, Cần Thơ ngày nay đang là một thành phố trẻ vươn mình, không ngừng phát triển mạnh mẽ, đi đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch nước mong muốn Cần Thơ không chỉ trở thành điểm đến của vùng đồng bằng sông Cửu Long, của đất nước mà còn là điểm đến hấp dẫn ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Cần Thơ đã có nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố; qua đó khẳng định tầm vóc, vai trò và vị thế của thành phố với đồng bào và nhân dân cả nước.

  XâY DựNg Và PháT TriểN CầN Thơ ThàNh ThàNh Phố Trung TâM VùNg, Sinh TháI, VăN Minh, HiệN đạI - ẢNh 2.

  Chủ tịch nước nhắc đến định hướng được xác định tại Nghị quyết số 59-NQ/TW (ngày 5-8-2020) của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, xây dựng và phát triển Cần Thơ thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa không chỉ về kinh tế – xã hội mà cả về chính trị, quốc phòng, an ninh.

  Chủ tịch Võ Văn Thưởng lưu ý, trong quá trình phát triển, Cần Thơ phải luôn coi người dân là trung tâm. Đảng bộ, chính quyền các cấp phải thực sự gắn bó, giải quyết từng khó khăn, vướng mắc, từng nỗi bức xúc cho người dân, bởi “mục tiêu của sự phát triển là phải mang đến niềm vui cho nhân dân”. Cùng với đó là đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước để từ đó tạo ra thêm nhiều hơn nữa các điển hình tiên tiến, tham gia ngày càng tích cực, đóng góp nhiều hơn và quan trọng hơn nữa cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *