C1532B6767 Jpeg

Vietcombank bổ nhiệm Kế toán trưởng mới

Giá hiện tại
Thay đổi

  Theo đó, bà La Thị Hồng Minh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng của Vietcombank kể từ ngày 7/12/2023, có hiệu lực trong thời hạn 5 năm. Trước khi giữ chức Kế toán trưởng, bà Minh đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Giám sát hoạt động – Trụ sở chính Vietcombank.

  Vào ngày 24/11, Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2023 đã cho bà Minh thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 để điều chuyển sang vị trí khác. Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc, đã được miễn nhiệm và bầu vào vị trí Thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2023 – 2028.

  Trước đó, Người phụ trách kế toán, thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng của Vietcombank là bà Lê Thị Huyền Diệu.

  Vietcombank Bổ NhiệM Kế ToáN TrưởNg MớI - ẢNh 1.

  Ảnh minh họa

  Về kết quả kinh doanh của Vietcombank, trong bối cảnh tình hình kinh doanh tại hầu hết ngân hàng đi xuống, lợi nhuận trước thuế quý 3 của ngân hàng vẫn tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 9.051 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế Vietcombank đạt 29.550 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí “quán quân” lợi nhuận của ngành.

  Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản Vietcombank ở mức hơn 1,73 triệu tỷ đồng, giảm 4,5% so với đầu năm. Nguyên nhân tổng tài sản giảm chủ yếu do tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm hơn 63 nghìn tỷ (tương đương giảm 68%) xuống còn hơn 29.300 tỷ đồng.

  Dư nợ cho vay khách hàng của Vietcombank tăng hơn 44.700 tỷ trong 9 tháng đầu năm, tương đương tăng 3,9%. Nợ xấu cuối quý 3 là 14.393 tỷ đồng, tăng 84% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay tăng từ 0,68% cuối năm 2022 lên 1,21% (tháng 9/2023). Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của Vietcombank vẫn rất cao, đạt 270%, là mức cao nhất toàn ngành.

  Huy động tiền gửi khách hàng của Vietcombank tăng 8,5% trong 9 tháng và đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 31,3%.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *