Ffb1390362 Jpeg

Trường hợp CCCD gắn chip còn hạn bị mất giá trị sử dụng, không đổi sớm sẽ bị xử phạt

  CCCD gắn chip là giấy tờ mà công dân cần phải mang theo khi đi lại, giao dịch; đồng thời có nghĩa vụ xuất trình khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, kiểm soát để chứng nhận.

  Trường hợp Căn cước công dân còn hạn bị mất giá trị sử dụng

  Căn cứ quy định tại Điều 23 Luật Căn cước công dân, các trường hợp thẻ Căn cước công dân còn hạn nhưng bị mất giá trị sử dụng và phải đi đổi, cấp lại gồm:

  TrườNg HợP Cccd GắN Chip CòN HạN Bị MấT Giá Trị Sử DụNg, KhôNg đổI SớM Sẽ Bị Xử PhạT - ẢNh 1.

  Trường hợp thẻ Căn cước công dân còn hạn nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, người dân vẫn phải đi đổi thẻ Căn cước mới. (Ảnh minh hoạ)

  – Thẻ Căn cước công dân đang sử dụng bị hư hỏng không sử dụng được;

  – Công dân đã thay đổi thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, đặc điểm nhận dạng;

  – Công dân xác định lại quê quán, giới tính;

  – Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

  – Bị mất thẻ Căn cước công dân;

  – Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

  Trong năm 2024, nếu thẻ Căn cước công dân còn hạn nhưng thuộc một trong các trường hợp trên, người dân vẫn phải đi đổi thẻ Căn cước mới.

  Công dân có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng thẻ Căn cước công dân.

  Nếu vi phạm có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 144 năm 2021.

  3 trường hợp Căn cước công dân hết hạn phải làm lại năm 2024

  Theo quy định tại Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014, thẻ Căn cước công dân phải đi đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

  TrườNg HợP Cccd GắN Chip CòN HạN Bị MấT Giá Trị Sử DụNg, KhôNg đổI SớM Sẽ Bị Xử PhạT - ẢNh 2.

  Thẻ Căn cước công dân phải đi đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. (Ảnh minh hoạ)

  Thẻ Căn cước công dân được cấp trong thời gian 02 năm trước độ tuổi quy định vẫn có giá trị sử dụng đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo.

  Vào năm 2024, những người thuộc độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước công dân là người sinh vào một trong các năm 1999, năm 1984 và năm 1964.

  Như vậy, người sinh vào một trong các năm 1999, 1984 và 1964 mà đã đổi thẻ Căn cước công dân mới từ năm 2022 trở đi thì vẫn được tiếp tục sử dụng thẻ này đến độ tuổi phải đổi thẻ tiếp theo.

  Thẻ Căn cước công dân cấp từ trước năm 2022 cho những người sinh năm 1999, 1984, 1964 sẽ hết hạn sử dụng và phải làm thủ tục cấp lại.

  Thông tin thời hạn sử dụng của thẻ Căn cước công dân được in trên mặt trước của thẻ. Người dân có thể tự kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ Căn cước công dân thông qua dòng chữ “Có giá trị đến/Date of expiry”.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *