B53D889B82 Jpeg

Lỗ kỷ lục trong nửa đầu năm 2023, Xuất nhập khẩu Bình Dương (PRT) tiếp tục bị cưỡng chế thuế 144 tỷ đồng

Giá hiện tại Thay đổi

Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (mã: PRT) vừa có thông báo nhận được Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/ yêu cầu phong tỏa tài khoản. read more