00Fd9687E6 Jpeg

namperfume và HUTECH: Kết nối tương lai ngành nước hoa tại Việt Nam

Ông Nguyễn Trường An – CEO namperfume chia sẻ: “Việc hợp tác giữa Hutech và namperfume sẽ mở ra những cơ hội mới cho sinh viên HUTECH trong lĩnh vực nước hoa – một ngành với nhiều tiềm năng và đòi hỏi sự tinh tế, sáng tạo”. read more