8F40D9E40F Jpeg

Sacombank tăng giải ngân cuối năm, giảm sâu lãi suất cho vay khách hàng, thấp nhất chỉ từ 3%/năm

Sacombank TăNg GiảI NgâN CuốI NăM, GiảM SâU LãI SuấT Cho Vay KháCh HàNg, ThấP NhấT Chỉ Từ 3%/NăM - ẢNh 1.

Cuối năm và dịp cận Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán là giai đoạn mà nhu cầu tiền mặt, mua sắm, thanh toán, giải quyết công nợ cũng như bổ sung vốn dự trữ hàng hóa, sản xuất kinh doanh phục vụ thị trường của người dân và doanh nghiệp tăng cao.
read more

B53D889B82 Jpeg

Khách hàng có thể vay tại Vietbank với lãi suất ưu đãi từ 6,3%/năm

Giá hiện tại Thay đổi B53D889B82

Theo đó, các gói combo sản phẩm dịch vụ được thiết kế đa dạng, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Tùy theo số tiền, thời hạn vay của từng gói combo, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi từ 6,3%/năm, thời gian cố định lãi suất ưu đãi lên đến 24 tháng, mức cho vay tối đa 100% phương án sử dụng vốn với thủ tục vay linh hoạt, thời gian giải ngân nhanh chóng.
read more