56A06F888F Png

Phú Tài (PTB) báo lãi quý 3 giảm 36%, còn phải thu 61 tỷ đồng với đối tác Mỹ mới xin bảo hộ phá sản

Giá hiện tại
Thay đổi

  CTCP Phú Tài (mã PTB) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 1.187 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ đều được tiết giảm lần lượt 30% và 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh nghiệp lại ghi nhận lỗ khác 6 tỷ trong khi cùng kỳ lãi 19 tỷ đồng.

  Kết quả, Phú Tài lãi trước thuế 94 tỷ đồng trong quý 3/2023, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 78 tỷ đồng, cũng giảm 36% so với quý 3/2022.

  Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Phú Tài ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.071 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 295 tỷ đồng, lần lượt giảm 21% và 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 43% so với 9 tháng đầu năm 2022 xuống còn 242 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Phú Tài mới thực hiện 59% kế hoạch cả năm đề ra.

  Năm 2023, Phú Tài lên kế hoạch doanh thu đạt 7.000 tỷ đồng, gần như đi ngang nhưng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lại giảm 19% so với thực hiện năm ngoái xuống 500 tỷ đồng. Riêng trong quý 4, Phú Tài đặt mục tiêu doanh thu 1.473 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận trước thuế khoảng 107 tỷ đồng, tăng 19% so với quý 4/2022.

  Mới đây, một sự kiện có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh quý cuối năm của Phú Tài là việc Noble House Home Furniture LLC, một khách hàng của công ty đệ đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 Luật Phá sản đến Toà án Hoa Kỳ.

  Phản hồi về thông tin này, Phú Tài cho biết Noble House chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (dưới 5%) trong tổng doanh thu xuất khẩu tại thị trường Mỹ. Các khách hàng tại thị trường này đều là khách hàng uy tín nhiều năm, luôn trả nợ đúng hạn và chưa có bất cứ khoản nợ quá hạn từ trước đến nay.

  Thời điểm 30/9, Phú Tài còn khoảng phải thu 61 tỷ đồng đối với Noble House. Con số này đã giảm 18 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý 2.

  Phú TàI (Ptb) BáO LãI Quý 3 GiảM 36%, CòN PhảI Thu 61 Tỷ đồNg VớI đốI TáC Mỹ MớI Xin BảO Hộ Phá SảN - ẢNh 2.

  Phú Tài cho rằng, sự kiện Noble House tuyên bố bảo hộ phá sản theo Chương 11 không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, việc bảo hộ phá sản như trên nhằm phục vụ cho tiến trình tái cơ cấu công ty Noble Houes trong thời gian tới.

  Công ty cho biết thêm, Noble House vẫn đang liên hệ đặt hàng nhằm duy trì hoạt động kinh doanh thường xuyên và thực hiện thanh toán theo quyết định của Tòa án. Tình hình xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường Mỹ của công ty đang phục hồi với tốc độ nhanh. Đơn hàng của các khách hàng Phú Tài xuất khẩu sang thị trường này vẫn duy trì ổn định và có xu hướng gia tăng trong thời gian tới.

  Đến cuối quý 3, tổng tài sản của Phú Tài đã giảm nhẹ so với đầu năm xuống còn hơn 5.100 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho chiếm gần 1/3 với số dư cuối kỳ hơn 1.600 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cuối kỳ ở mức gần 762 tỷ đồng và công ty đang trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 9 tỷ đồng vào thời điểm 30/9.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *