Dddf7A1129 Jpeg

Nông nghiệp BaF (BAF) muốn chào bán cổ phiếu ra công chúng với giá thấp hơn 60% so với thị giá

Giá hiện tại
Thay đổi

  CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, gia hạn thời gian trả cổ tức, ESOP và bầu bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát.

  Cụ thể, BAF sẽ xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành hơn 68,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 47,67%). Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 60% so thị giá BAF hiện tại. Trên thị trường, cổ phiếu này hiện đang giao dịch trên vùng đỉnh một năm, quanh mức 25.500 đồng/cp, ghi nhận mức tăng gần 40% so với đầu năm.

  NôNg NghiệP Baf (Baf) MuốN ChàO BáN Cổ PhiếU Ra CôNg ChúNg VớI Giá ThấP HơN 60% So VớI Thị Giá - ẢNh 2.

  Số tiền thu được từ đợt chào bán hơn 684 tỷ đồng dự kiến sẽ được dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo (hơn 165 tỷ đồng); bổ sung vốn hoạt động kinh doanh nông sản (400 tỷ đồng) và tăng vốn điều lệ tại các công con là Công ty TNHH Đầu tư Tân Châu và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tâm Hưng (119 tỷ đồng).

  Trường hợp góp vốn vào hai công ty con nói trên không khả thi, hoặc không được cơ quan chức năng chấp nhận, BAF đề xuất thay thế phương án này bằng việc đầu tư góp vốn tăng vốn điều lệ vào Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Song Hinh nhằm đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

  Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2023, sau khi hoàn thành các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu ra công chúng từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

  Bên cạnh đó, BAF cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 17% (tương đương 24,4 triệu cổ phiếu) và gia hạn phương án phát hành ESOP tỷ lệ 5% đến quý 2/2024.

  Về vấn đề nhân sự, HĐQT trình cổ đông miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn xin từ nhiệm. Thay vào đó là bầu bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023- 2028. Hai ứng cử viên được công bố là bà Nguyễn Thị Hiền và bà Lưu Ngọc Trâm. Cả 2 ứng viên đều đang không nắm giữ cổ phiếu BAF.

  Về kết quả 9 tháng đầu năm, BAF ghi nhận doanh thu gần 3.631 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 53 tỷ đồng, lần lượt giảm 25,8% và 81,6% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đạt được, BAF mới thực hiện 48% kế hoạch doanh thu và 17% mục tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra cho cả năm 2023.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *