B53D889B82 Jpeg

Nhà máy sợi An Ninh đi vào hoạt động, Damsan (ADS) báo lãi quý 2 tăng trưởng 43%

ADS:

Giá hiện tại

CTCP Damsan (mã ADS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 676 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình, doanh thu tăng là do nhà máy sợi An Ninh đi vào hoạt động và doanh thu bất động sản từ Khu đô thị Phú Xuân tăng 30% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 58 tỷ đồng trong quý 2, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 2, doanh thu tài chính (lãi tiền gửi, cho vay) giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 7 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính lại tăng mạnh 49% so với quý 2/2022, lên 25 tỷ đồng do lãi vay tăng (2 tỷ đồng ) và phát sinh thêm khoản lỗ chênh lệch tỷ giá (6,2 tỷ đồng).

Sau khi trừ các chi phí, Damsan lãi trước thuế 31 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu về 25 tỷ đồng, cũng tăng 39% so với quý 2/2022.

Nhà MáY SợI An Ninh đI VàO HoạT độNg, Damsan (Ads) BáO LãI Quý 2 TăNg TrưởNg 43% - ẢNh 1.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Damsan ghi nhận doanh thu thuần đạt 970 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 38 tỷ đồng.

Năm 2023, Damsan lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần hơn 2.984 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 110 tỷ đồng, lần lượt tăng 76% và 28% so với thực hiện năm 2022. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện gần 33% kế hoạch doanh thu và 43% mục tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của Damsan ở mức 2.329 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi tăng nhẹ so với đầu năm lên gần 350 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Damsan còn có 50 tỷ đồng là khoản đầu tư trái phiếu, trong đó, 45 tỷ đồng đầu tư trái phiếu Ngân hàng Agribank, 5 tỷ đồng đầu tư trái phiếu Ngân hàng VietinBank.

Thời điểm 30/6, tồn kho của Damsan đã giảm nhẹ so với đầu năm xuống mức 479 tỷ đồng chủ yếu nằm dưới dạng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại Dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Phú Xuân, TP.Thái Bình (140,5 tỷ đồng), Dự án KCN An Ninh (127,1 tỷ đồng), Dự án Bồ Xuyên (75,6 tỷ đồng),…

Mới đây, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định thành lập cụm công nghiệp Ninh An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình với diện tích 74 ha. CTCP Sợi EIFFEL – công ty con của Damsan được lựa chọn làm chủ đầu tư CCN mới này. Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 680 tỷ đồng, dự kiến đi vào vận hành trong năm 2024. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 20,6% (tương đương 140 tỷ đồng), còn lại 79,4% (tương đương hơn 539 tỷ đồng) là vốn vay và huy động.

Về phía nguồn vốn, nợ vay tài chính của Damsan tại thời điểm cuối quý cũng tăng 55 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 826 tỷ đồng, chiếm hơn 1/3 tổng nguồn vốn. Cơ cấu nợ vay có sự chuyển dịch từ nợ dài hạn sang nợ ngắn hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *