B53D889B82 Jpeg

LPBank miễn nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc

Giá hiện tại
Thay đổi
B53D889B82

  Ông Nguyễn Ngọc Nam nguyên là Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực miền Trung và Giám đốc LPBank Chi nhánh Đà Nẵng.

  Ông Nguyễn Quý Chiến nguyên là Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Bộ kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực phía Nam của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

  Hiện nay, Ban Tổng Giám đốc LPBank có 11 thành viên gồm Tổng Giám đốc Hồ Nam Tiến và 10 Phó Tổng Giám đốc.

  LPBank đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện về tổ chức, công nghệ, nhân sự và văn hóa doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao hơn trong ngành ngân hàng. Trong đó, ban lãnh đạo LPBank đã xác định rõ 5 giá trị cốt lõi làm nên bản sắc văn hóa doanh nghiệp và con người LPBank là: Chính trực, Trách nhiệm, Đoàn kết, Sáng tạo và Lấy khách hàng làm trọng tâm.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *