2Ab843Cf9B Jpeg

Kê khai tài sản người thân không trung thực, công chức sẽ bị nghỉ việc

  Cán bộ, công chức không chỉ kê khai tài sản của mình mà còn phải kê khai tài sản của người thân.

  Cán bộ, công chức không chỉ kê khai tài sản của mình mà còn phải kê khai tài sản của người thân

  Người thân nào của công chức phải kê khai tài sản?

  Khoản 1 Điều 33 về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của Luật Phòng, chống tham nhũng nêu rõ, không chỉ cán bộ, công chức, viên chức – những người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập của mình mà còn phải kê khai của cả vợ hoặc chồng, con chưa thành niên.

  Do đó, những người thân của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là vợ hoặc chồng, con chưa thành niên của người đó. Đồng thời, cũng như kê khai tài sản, biến động thu nhập của mình, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập cũng phải kê khai lần đầu, hằng năm… với tài sản, thu nhập của người thân.

  Trong đó, các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm:

  Kê Khai TàI SảN NgườI ThâN KhôNg Trung ThựC, CôNg ChứC Sẽ Bị Nghỉ ViệC- ẢNh 2.

  Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng, chống tham nhũng

  – Cán bộ, công chức.

  – Sĩ quan Công an, Quân đội, quân nhân chuyên nghiệp.

  – Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người được cử làm người đại diện cho phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  – Người ứng cử vào hoặc Hội đồng nhân dân.

  Tài sản người thân công chức phải kê khai

  Nội dung này được quy định cụ thể tại Điều 35 của Luật Phòng, chống tham nhũng đang có hiệu lực:

  – Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm:

  Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng;

  Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên;

  Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;

  Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai.

  Xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai

  – Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng, chống tham nhũng.

  – Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 2 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.

  Theo đó, tùy vào mức độ của hành vi, công chức kê khai tài sản của người thân không trung thực có thể bị xử lý nặng nhất là .

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *