62Dfc7382B Jpeg

Hoàn thành phê duyệt các Đề án vị trí việc làm trong quý I/2024 để xây dựng bảng lương mới

  Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu ra tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, sáng 8/12.

  Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cải cách bao giờ cũng gặp trở ngại, khó khăn, áp lực, nhạy cảm nhưng đây là việc hệ trọng phải làm. “Tinh thần là khó tới đâu gỡ tới đó, để quý II/2024 tập trung xây dựng hệ thống bảng lương mới , áp dụng từ ngày 1/7/2024”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

  Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Hải Minh

  Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp công tác tổ chức xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm đạt chất lượng cao nhất, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc chung trong các Nghị quyết của Trung ương.

  Đồng thời, ông Quang lưu ý, cần có sự linh hoạt nhất định, không cầu toàn, không được chủ quan, hời hợt để sau khi có Đề án vị trí việc làm và hệ thống bảng lương mới có thể khích lệ, phát huy sự năng động, sáng tạo, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, công chức , viên chức.

  Các bộ, ngành tập trung rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định hướng dẫn vị trí việc làm theo ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, đồng bộ; thực hiện phân cấp mạnh nhất trong xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong khuôn khổ cho phép của các quy định hiện hành.

  Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường sự phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Trung ương và địa phương, giữa các bộ, ngành và giữa các địa phương với nhau; đồng thời gợi ý Bộ Nội vụ có thể phối hợp với các bộ, ngành thiết lập “đường dây nóng” hoặc sử dụng ứng dụng mạng xã hội để kịp thời hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của các địa phương.

  Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ – Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chủ trì xây dựng Báo cáo về triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó nêu rõ những việc đã làm được, những khó khăn, vướng mắc, và đề xuất, kiến nghị, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế.

  Việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị nói chung và khối Chính phủ quản lý nói riêng được đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Thường trực Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

  Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm mục tiêu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước.

  Bộ Nội vụ thông tin, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị định; 20/20 bộ, ngành đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 15/15 bộ, ngành đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *