D739E2F8A2 Jpeg

Hàn Quốc có khoảng 540 nghìn thanh niên sống tách biệt khỏi xã hội

Chính phủ Hàn Quốc đã có những chính sách mới, trong đó có các khoản trợ cấp hàng tháng, để khuyến khích những thanh thiếu niên sống ẩn dật ra khỏi nhà, hòa nhập xã hội.

Giới chức Hàn Quốc cũng đã tiến hành cuộc khảo sát đầu tiên về những người trẻ tuổi bị cô lập này và nhận thấy hầu hết những người được hỏi đều trở thành những người ẩn dật trong xã hội vì gặp khó khăn trong sự nghiệp và các mối quan hệ. Họ bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng, đến mức 75% trong số họ đã nghĩ đến việc tự tử và 27% trong số họ thực sự đã cố gắng tự tử.

HàN QuốC Có KhoảNg 540 NghìN Thanh NiêN SốNg TáCh BiệT KhỏI Xã HộI - ẢNh 1.

Hiện chính phủ đã lập danh sách, xác định vị trí của những người trẻ sống cô lập và cung cấp hệ thống hỗ trợ 24 giờ thông qua các dịch vụ tư vấn một cửa và đường dây gọi trực tiếp 129. Họ cũng có thể nộp đơn xin trợ cấp cho một loạt dịch vụ, bao gồm y tế, giáo dục, tư vấn, dịch vụ pháp lý, hoạt động văn hóa và thậm chí cả chỉnh sửa ngoại hình và vết sẹo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *