B778500A8C Jpeg

Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 28 dự án đầu tư công

  Phiên họp thứ 4, ngày 8/12, Kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 28 dự án có vốn đầu tư công của thành phố với tổng mức đầu tư hơn 18,2 nghìn tỷ đồng.

  Theo đó, tổng số dự án UBND TP. Hà Nội trình thông qua chủ trương đầu tư, phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư là 28 dự án. Bao gồm 1 dự án nhóm A, 25 dự án nhóm B, 2 dự án nhóm C.

  Trong đó, có 23 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư (gồm 21 dự án nhóm B và 2 dự án nhóm C); phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 dự án cấp thành phố (gồm 1 dự án nhóm A, 4 dự án nhóm B).

  Đặc biệt, dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát là dự án nhóm A được đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư với nội dung tách thành các dự án thành phần (2 dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đông Anh và quận Bắc Từ Liêm; 1 dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu), không có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025.

  Hà NộI Phê DuyệT, đIềU ChỉNh Chủ TrươNg đầU Tư 28 Dự áN đầU Tư CôNg - ẢNh 1.

  Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết

  Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư. Đồng thời, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm không trùng lặp và tiết kiệm.

  Cùng đó, xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành; trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định.

  Cũng trong sáng ngày 8/12, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách. Bao gồm phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước của thành phố năm 2022; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2024; cập nhật cơ cấu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp TP).

  Hà NộI Phê DuyệT, đIềU ChỉNh Chủ TrươNg đầU Tư 28 Dự áN đầU Tư CôNg - ẢNh 2.

  Toàn cảnh kỳ họp thứ 14 ngày 8/12

  Đồng thời, thông qua sửa đổi, bổ sung một số định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể của TP Hà Nội quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND TP Hà Nội. Quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP.

  Thẩm tra về các dự thảo Nghị quyết, Trưởng Ban kinh tế Ngân sách HĐND thành phố Hồ Vân Nga cho biết, hồ sơ trình của UBND TP về Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 đầy đủ theo quy định.

  Cụ thể, báo cáo tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2022 được tổng hợp trên cơ sở báo cáo quyết toán của 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị dự toán ngân sách cấp thành phố, Sở Tài chính đã thực hiện thẩm định theo quy định.

  Cùng đó, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã tiến hành so sánh, đối chiếu khớp đúng với số liệu hạch toán, kế toán trên hệ thống kho bạc và ký biên bản đối chiếu xác nhận. Tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2022 đã được Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán và có thông báo kết luận.

  Ban Kinh tế Ngân sách cũng thống nhất với tờ trình về Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024.

  UBND thành phố cũng xây dựng dự toán thu năm 2024 là 408.547 tỷ đồng, cao hơn dự toán Thủ tướng Chính phủ giao 17 tỷ đồng.

  Dự toán chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024. Dự toán này được UBND thành phố xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc định hướng theo hướng dẫn của trung ương, phù hợp với cơ chế chính sách đặc thù và yêu cầu thực tế của Hà Nội.

  Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất với dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2024; phương án vay và trả nợ ngân sách địa phương, phương án bố trí dự phòng ngân sách địa phương chi ngân sách cấp thành phố và quận, huyện, thị xã (bao gồm cả chi ngân sách cấp xã).

  Về nội dung liên quan đến mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP, Ban Kinh tế Ngân sách nhận định hồ sơ UBND TP trình đầy đủ, các bước xây dựng dự thảo nghị quyết thực hiện đúng quy định. Đây là quy định về mức chi đặc thù của thành phố nhằm tạo điều kiện bổ sung kinh phí hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần khẳng định vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ dân vận thôn, tổ dân phố.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *