C5C7B434Da Png

DN trên sàn của ông Lã Giang Trung bán hết CTD, HBC, VHM và SZC, mang hết tài sản uỷ thác cho ông chủ đầu tư và cho cổ đông vay

Giá hiện tại
Thay đổi

  CTCP Hestia (HSA) vừa công bố BCTC 2022 sau kiểm toán. Hestia là công ty gắn liền với tên tuổi ông Lã Giang Trung – một nhà đầu tư nổi tiếng trên thị trường tài chính. Ông Lã Giang Trung được nhà đầu tư biết đến nhiều bởi những dự đoán “ngược song lại đúng”.

  Tại Hestia, ông Lã Giang Trung là cổ đông lớn nhất sở hữu 4,8 triệu cổ phiếu, tương ứng với gần 61% vốn. Ông Trung đảm nhiệm Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hestia.

  Lãi từ đầu tư chứng khoán giảm 93%

  Năm 2022, doanh thu tài chính của Công ty đạt 3,8 tỷ đồng, giảm 91% so với năm 2021. Được biết, doanh thu tài chính chủ yếu đến từ lãi kinh doanh chứng khoán (chiếm 2,7 tỷ); lãi phái sinh 890 triệu đồng và lãi tiền gửi, tiền cho vay 284 triệu đồng. Theo Hestia, doanh thu tài chính sụt giảm mạnh chủ yếu do khoản lãi kinh doanh chứng khoán giảm sâu 93% so với năm 2021.

  Chi phí tài chính giảm 71% về 2 tỷ đồng, trong đó lỗ kinh doanh chứng khoán chiếm 1,1 tỷ đồng, lãi tiền vay 714 triệu đồng, lỗ phái sinh 479 triệu đồng.

  Kết quả, Hestia báo lãi sau thuế 723 triệu đồng, giảm 98% so với mức 30 tỷ đồng của năm 2021. Đây là khoản lãi thấp nhất của Hestia kể từ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối 2022 là 27 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần ghi nhận 180,6 tỷ đồng.

  Tính đến 31/12/2022 tổng tài sản của Hestia đạt 288 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn chiếm 91 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn 87 tỷ đồng, trong khi lượng tiền mặt chỉ vỏn vẹn 1 tỷ đồng. Tài sản dài hạn gần như toàn bộ là khoản phải thu với 197 tỷ đồng.

  Bán hết chứng khoán, danh mục còn 1 triệu đồng

  Vào thời điểm đầu năm 2022, danh mục đầu tư chứng khoán của Hestia có giá trị thị trường đạt trên 28 tỷ đồng, bao gồm CTD (7,6 tỷ đồng), HBC (34 triệu đồng), SZC (5,3 tỷ đồng), VHM (15,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, Công ty đã thoái gần như toàn bộ, danh mục cuối kỳ chỉ còn vỏn vẹn 1 triệu đồng.

  Mới đây, Hestia đã công bố tài liệu tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào 21/11. Đại hội dự kiến thông qua phương án phát hành hơn 18 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phát hành dự kiến gần 229,4% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu, 1.000.000 quyền sẽ nhận 2.293.995 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ nguồn thặng dư vốn cổ phần luỹ kế đến 31/12/2022.

  Sau phát hành, vốn điều lệ Hestia sẽ tăng gấp 3,3 lần từ 78,7 tỷ đồng lên 259,3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

  Cũng trong đại hội, HĐQT trình phương án đầu tư và góp vốn thành lập vào 6 công ty nông nghiệp, nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty. Tổng số tiền để thực hiện các thương vụ hơn 314 tỷ đồng.

  Mang hết tài sản để cho vay và uỷ thác cho ông chủ

  Thực tế, Hestia đã chuyển phần lớn tài sản vào hợp đồng hợp tác kinh doanh với ông Lã Giang Trung cho mục đích đầu tư kinh doanh, thời hạn hợp tác 8 năm. Tại thời điểm cuối năm, giá trị phải thu hợp đồng hợp tác kinh doanh là 197 tỷ đồng – chiếm 70% tổng tài sản của công ty.

  Dn TrêN SàN CủA ôNg Lã Giang Trung BáN HếT Ctd, Hbc, Vhm Và Szc, Mang HếT TàI SảN Uỷ TháC Cho ôNg Chủ đầU Tư Và Cho Cổ đôNg Vay - ẢNh 2.

  Phần còn lại, gần 87 tỷ đồng dành để cho vay đối với các cổ đông của công ty, không tính lãi suất và tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông trong công ty.

  Dn TrêN SàN CủA ôNg Lã Giang Trung BáN HếT Ctd, Hbc, Vhm Và Szc, Mang HếT TàI SảN Uỷ TháC Cho ôNg Chủ đầU Tư Và Cho Cổ đôNg Vay - ẢNh 3.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *