81F671Ff22 Jpeg

Đi du học có được miễn nghĩa vụ quân sự?

  Du học sinh có phải đi nghĩa vụ quân sự?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì công dân trong độ tuổi bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nơi cư trú thì phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

  Theo đó, nếu du học sinh hay người định cư tại nước ngoài chưa cắt hộ khẩu thường trú tại Việt Nam, chưa xóa thường trú tại Việt Nam thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

  Trong trường hợp đã cắt khẩu tại Việt Nam đã trở thành công dân của nước sở tại thì sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

  Thanh niên Đà Nẵng trong lễ tòng quân tháng 2/2023. (Ảnh: Xuân Tiến)

  Trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì những trường hợp sau được miễn gọi tham gia nghĩa vụ quân sự:

  – Công dân là con của thương binh hạng một hoặc con của liệt sĩ.

  – Công dân đã có một anh trai hoặc em trai là liệt sĩ.

  – Một trong các con của thương binh hạng hai; Một trong các con của bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Một trong các con của người bị nhiễm chất động màu da cam và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

  – Công dân là người làm công tác cơ yếu nhưng không phải là quân nhân hay Công an nhân dân.

  – Công dân là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đi làm việc, công tác ở vùng có điều kiện về kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật với thời gian làm việc từ 24 tháng trở lên.

  Trong nhóm những công dân được hoãn nghĩa vụ quân sự không quy định về trường hợp công dân là du học sinh hay người Việt Nam định cư tại nước ngoài được miễn nghĩa vụ quân sự. Do đó, du học sinh hay người Việt Nam định cư tại nước ngoài vẫn phải có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Tuy nhiên, nếu du học sinh, người Việt Nam định cư tại nước ngoài vẫn thuộc một trong các đối tượng được nêu trên thì vẫn được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

  Nếu không được miễn, thời gian tạm hoãn là bao nhiêu?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 thì những trường hợp sau đây, công dân được tạm hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự:

  – Công dân chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe có thẩm quyền.

  – Công dân đến tuổi tham gia nhập ngũ nhưng là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động hoặc trong gia đình của công dân đó bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra và có sự Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

  – Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

  ĐI Du HọC Có đượC MiễN NghĩA Vụ QuâN Sự? - ẢNh 2.

  Thanh niên Đà Nẵng nô nức lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Xuân Tiến)

  – Công dân có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

  – Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

  – Công dân là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

  – Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; Đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

  – Dân quân thường trực…

  Trong các trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự được phân tích ở trên thì du học sinh vẫn được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đến khi hoàn thành xong chương trình học và vẫn trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Bởi vì trong những trường hợp được quy định hoãn nghĩa vụ quân sự thì có quy định về trường hợp công dân đang học tập tại các cơ sở giáo dục phổ thông, đào tạo đại học hệ chính quy thì được hoãn bằng thời gian một khóa đào tạo.

  Theo quy định này thì không phân biệt cơ sở giáo dục và đào tạo trong nước hay nước ngoài nên trường hợp du học sinh học tập chương trình đào tạo trên tại nước ngoài thì vẫn được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự bằng khóa học đào tạo.

  Như vậy, nếu du học sinh khi vẫn còn hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú còn hiệu lực tại Việt Nam và vẫn được công nhận là công dân Việt Nam thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành, trừ trường hợp thuộc nhóm đối tượng được miễn hay tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *