4D2B74F1B4 Jpeg

Đà Nẵng thu hút đầu tư tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm 2022

  Kết quả thu hút vốn đầu tư ở khu vực ngoài khu công nghiệp tăng mạnh. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án nằm ngoài khu công nghiệp và khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung với tổng vốn đầu tư gần 41.000 tỷ đồng, tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm 2022.

  Đà NẵNg Thu HúT đầU Tư TăNg HơN 500% So VớI CùNg Kỳ NăM 2022 - ẢNh 1.

  Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

  Trong khi đó, các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung chỉ thu hút được 1.329 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, đạt 37,5% so với cùng kỳ 2022.

  Riêng với thu hút dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính đến 15/10, thành phố Đà Nẵng đã thu hút được 176,835 triệu USD, đạt 135% so với cùng kỳ năm 2022. Nổi bật là dự án nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng tại Khu công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 135 triệu USD đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao.

  Đà NẵNg Thu HúT đầU Tư TăNg HơN 500% So VớI CùNg Kỳ NăM 2022 - ẢNh 2.

  Ông Lê Minh Tường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng

  Ông Lê Minh Tường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đối với đầu tư nước ngoài thì chúng tôi đã nỗ lực hết sức. Dự báo trong 3 tháng cuối năm 2023, thu hút FDI Đà Nẵng sẽ tiếp tục khởi sắc, bởi có nhiều nhà đầu tư đã đăng ký sẽ tham gia đấu giá các lô đất của thành phố. Trong số liệu này, chúng tôi chưa cộng một số nhà đầu tư nước ngoài đã trúng đấu giá đất. Chung tôi cố gắng trong 3 tháng cuối năm sẽ thu hút đầu tư thêm hơn 200 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng.”

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *