0F8F459B89 Jpg

Công bố Quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của 10 Bộ, cơ quan Trung ương

Toan-Canh.jpg

Toàn cảnh Hội nghị công bố quyết định kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022. Ảnh: Huy Thành

Sáng 30/10, KTNN đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, đại diện lãnh đạo 10 Bộ, cơ quan Trung ương, một số đơn vị trực thuộc KTNN, lãnh đạo các đoàn, tổ kiểm toán.

Schi-Dung-1-.Jpg

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung: KTNN đã và đang triển khai kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhằm thực hiện Luật KTNN, Chiến lược Phát triển KTNN đến năm 2030 và đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. Ảnh: Huy Thành

Tại Hội nghị, đại diện cho đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Lê Tùng Lâm đã công bố 4 quyết định kiểm toán đối với 10 Bộ, cơ quan Trung ương.

Anh-Tuan-Anh.jpg

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh thống nhất cao với kế hoạch được đoàn kiểm toán công bố.

Ảnh: Huy Thành

Ngày 27/10/2023, KTNN đã ban hành 4 Quyết định kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 đối với 10 Bộ, cơ quan Trung ương gồm: KTNN (Quyết định số 1341/QĐ-KTNN); Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quyết định 1342/QĐ-KTNN); Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam (Quyết định số 1343/QĐ-KTNN); Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Quyết định số 1345/QĐ-KTNN).

Các cuộc kiểm toán nhằm mục tiêu: Đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022; đánh giá việc chấp hành pháp luật trong thẩm định, xét duyệt, tổng hợp lập báo cáo quyết toán ngân sách; đánh giá việc chấp hành pháp luật trong công tác quyết toán ngân sách nhà nước theo các nội dung dự toán được giao; đánh giá công tác quản lý tài chính ngân sách; cung cấp thông tin, số liệu tin cậy, kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Le-Tung-Lam.jpg

Kiểm toán trưởng KTNN Lê Tùng Lâm công bố 4 quyết định kiểm toán tại 10 Bộ, cơ quan Trung ương. Ảnh: Huy Thành

Nội dung kiểm toán: Công tác dự toán; việc tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, quyết toán vốn đầu tư năm 2022; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính – kế toán.

Phạm vi kiểm toán: Niên độ ngân sách năm 2022 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán.

Thời hạn thực hiện kiểm toán tại Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam là 30 ngày (từ ngày 01/11 – 30/11/2023).

Thời hạn kiểm toán tại Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là 25 ngày (01/11-25/11/2023). Cuộc kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước kéo dài 20 ngày (01/11-20/11/2023).

Tại Hội nghị, các trưởng đoàn kiểm toán thông báo kế hoạch chi tiết về nhân sự, thời gian, quy chế phối hợp giữa KTNN và các đơn vị được kiểm toán; đồng thời đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương cử đầu mối cung cấp tài liệu, tạo điều kiện để các đoàn kiểm toán hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Luan.jpg

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận kỳ vọng cuộc kiểm toán sẽ đưa ra những kiến nghị giúp Bộ Y tế nâng cao hiệu quả công tác quyết toán, quản lý tài chính – ngân sách. Ảnh: Huy Thành

Đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan cũng bày tỏ sự nhất trí cao với mục tiêu, nội dung, phạm vi của cuộc kiểm toán; đồng thời cam kết sẽ cử đầu mối cung cấp tài liệu, phối hợp chặt chẽ và tạo thuận lợi cho các đoàn kiểm toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bo-Khoa-Hoc-Cong-Nghe.jpg

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết: Lãnh đạo Bộ sẽ quán triệt các đơn vị liên quan cung cấp báo cáo, số liệu kịp thời cho đoàn kiểm toán. Ảnh: Huy Thành

Thay mặt lãnh đạo KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung trân trọng cảm ơn sự phối hợp, tạo điều kiện của các Bộ, ngành, cơ quan đối với KTNN trong quá trình triển khai các cuộc kiểm toán năm 2023 thời gian qua; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ các Bộ, cơ quan trong thời gian tới để KTNN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh: KTNN đã và đang triển khai kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nhằm thực hiện Luật KTNN, Chiến lược Phát triển KTNN đến năm 2030 và đáp ứng yêu cầu của Quốc hội.

Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách các Bộ, cơ quan trung ương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch kiểm toán năm 2023. Việc thực hiện nhiệm vụ này nhằm hướng đến mục tiêu kiểm toán 100% Báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm theo Chiến lược Phát triển KTNN đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. Bởi vậy, ngay khi các Bộ, cơ quan Trung ương hoàn thành báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, KTNN đã nhanh chóng, chủ động triển khai các cuộc kiểm toán…

Để hoàn thành tốt các cuộc kiểm toán, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đoàn kiểm toán của KTNN chuyên ngành III cần thực hiện nghiêm Luật KTNN, Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; đồng thời đề nghị các đoàn kiểm toán sớm hoàn thành danh mục tài liệu để đơn vị được kiểm toán chủ động cung cấp.

Chia sẻ với khối lượng công việc rất lớn của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đặc biệt nhấn mạnh tới việc giảm thiểu sự phiền hà cho các đơn vị kiểm toán. “Đây là nội dung cần được các đoàn kiểm toán thực hiện nghiêm túc trong suốt quá trình kiểm toán” – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước quán triệt và mong rằng, các đoàn kiểm toán thể hiện sự quyết tâm cùng nhau thực hiện tốt các cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách, không chỉ trong năm 2023 mà cả các năm tiếp theo./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *