1Ab53F3314 Png

BCTC quý 3/2023 sáng 30/10: Hàng trăm DN mới ra báo cáo, nhiều đơn vị báo lãi tăng trưởng 3 chữ số

  Các doanh nghiệp mới cập nhật BCTC quý 3/2023 ngày 30/10:

  Doanh thu tăng 55%, CTCP Mía đường Lam Sơn (Lasuco – LSS) ghi nhận LNTT quý 1 niên độ tài chính 2023-2024 tăng 131% lên gần 22 tỷ đồng.

  Doanh thu tăng trong khi giá vốn giảm, CTCP Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico – SJS) báo LNTT quý 3 tăng 265% và LNTT 9 tháng đầu năm tăng 208%.

  CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart – VST) lỗ gần 15 tỷ trong quý 3, 9 tháng đầu năm, VST lãi hơn 503 tỷ do lãi trước thuế gần 518 tỷ đồng trong quý 2 chủ yếu do thu nhập từ giảm trừ nghĩa vụ trả nợ hơn 540 tỷ đồng khoản vay tại Ngân hàng ACB chuyển giao cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

  LNTT Tổng công ty thủy sản Việt Nam – CTCP ( Seaprodex – SEA) đạt 66 tỷ đồng trong quý 3, tăng 25% và 187 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 6%.

  LNTT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank – VBB) lần lượt giảm 67% và 22% trong quý 3 và 9 tháng đầu năm.

  CTCP Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) nối dài chuỗi 11 quý lỗ liên tiếp với khoảng lợi nhuận âm 198 tỷ đồng, giảm so với khoảng lô 435 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, công ty lỗ 450 tỷ đồng.

  Bctc Quý 3/2023 SáNg 30/10: HàNg TrăM Dn MớI Ra BáO CáO, NhiềU đơN Vị BáO LãI TăNg TrưởNg 3 Chữ Số - ẢNh 2.

  Các doanh nghiệp đã công bố BCTC đến ngày 30/10:

  Bctc Quý 3/2023 SáNg 30/10: HàNg TrăM Dn MớI Ra BáO CáO, NhiềU đơN Vị BáO LãI TăNg TrưởNg 3 Chữ Số - ẢNh 3.

  Bctc Quý 3/2023 SáNg 30/10: HàNg TrăM Dn MớI Ra BáO CáO, NhiềU đơN Vị BáO LãI TăNg TrưởNg 3 Chữ Số - ẢNh 4.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *