04Aa04164A Jpeg

Tai nạn liên hoàn tại đường dẫn lên cầu Chương Dương khiến giao thông ùn tắc

Vụ việc khiến tuyến đường lên cầu bị ùn tắc, đúng vào khung giờ cao điểm.

Tai NạN LiêN HoàN TạI đườNg DẫN LêN CầU ChươNg DươNg KhiếN Giao ThôNg ùN TắC - ẢNh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tai NạN LiêN HoàN TạI đườNg DẫN LêN CầU ChươNg DươNg KhiếN Giao ThôNg ùN TắC - ẢNh 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tai NạN LiêN HoàN TạI đườNg DẫN LêN CầU ChươNg DươNg KhiếN Giao ThôNg ùN TắC - ẢNh 3.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tai NạN LiêN HoàN TạI đườNg DẫN LêN CầU ChươNg DươNg KhiếN Giao ThôNg ùN TắC - ẢNh 4.

Vụ tai nạn xảy ra vào đúng khung giờ cao điểm khiến giao thông bị ùn tắc.

Tai NạN LiêN HoàN TạI đườNg DẫN LêN CầU ChươNg DươNg KhiếN Giao ThôNg ùN TắC - ẢNh 5.

Vụ tai nạn xảy ra vào đúng khung giờ cao điểm khiến giao thông bị ùn tắc.

Tai NạN LiêN HoàN TạI đườNg DẫN LêN CầU ChươNg DươNg KhiếN Giao ThôNg ùN TắC - ẢNh 6.

Vụ tai nạn xảy ra vào đúng khung giờ cao điểm khiến giao thông bị ùn tắc.

Tai NạN LiêN HoàN TạI đườNg DẫN LêN CầU ChươNg DươNg KhiếN Giao ThôNg ùN TắC - ẢNh 7.

Vụ tai nạn xảy ra vào đúng khung giờ cao điểm khiến giao thông bị ùn tắc.

Tai NạN LiêN HoàN TạI đườNg DẫN LêN CầU ChươNg DươNg KhiếN Giao ThôNg ùN TắC - ẢNh 8.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời có mặt để kiểm tra hiện trường và điều tiết giao thông.

Tai NạN LiêN HoàN TạI đườNg DẫN LêN CầU ChươNg DươNg KhiếN Giao ThôNg ùN TắC - ẢNh 9.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời có mặt để kiểm tra hiện trường và điều tiết giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *