Các nhà khoa học Yale sửa chữa tủy sống bị thương bằng cách sử dụng tế bào gốc của chính bệnh nhân

Các nhà khoa học Yale - Các nhà khoa học Yale sửa chữa tủy sống bị thương bằng cách sử dụng tế bào gốc của chính bệnh nhân read more