985Fb1Afa8 Png

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) là thành viên chính thức của WFE

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cho biết, tại Hội nghị thường niên năm 2023 của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE) diễn ra từ ngày 19 – 21/9/2023, Đại Hội đồng WFE đã bỏ phiếu thống nhất kết nạp Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam làm thành viên chính thức của WFE. read more