560Ba07F04 Jpeg

Thông tin nhận cuộc gọi voicecall có thể bị mất tiền là không chính xác

Theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, không có cách nào để người dùng bị trừ tiền chỉ bằng việc nhận cuộc gọi voicecall thông thường trên điện thoại di động. Việc các đối tượng làm vậy, nhằm mục đích câu views, like và gây sự chú ý và hoang mang dư luận xã hội. read more