B65040691C Jpeg

VietnamPrintPack thúc đẩy đổi mới ngành in ấn và bao bì

VietnamPrintPack – Triển lãm Quốc tế lần thứ 21 ngành Công nghiệp In ấn và Bao bì Việt Nam, đã trở thành một trong những triển lãm quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Trong hơn hai thập kỷ qua, VietnamPrintPack giữ vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành.
read more