43Ef53Ee69 Jpeg

Mục sở thị “Silicon Valley của Việt Nam” sắp khai trương: Hội trường đổi mới sáng tạo 1.500 ghế, 30.000 m2 sàn làm việc sẵn sàng đón “đại bàng” lẫn startup công nghệ

MụC Sở Thị “Silicon Valley CủA ViệT Nam” SắP Khai TrươNg: HộI TrườNg đổI MớI SáNg TạO 1.500 Ghế, 30.000 M2 SàN LàM ViệC SẵN SàNg đóN “đạI BàNg” LẫN Startup CôNg Nghệ - ẢNh 1.

Giữa tháng 10, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc đang được gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị chính thức ra mắt trong 2 tuần tới. read more

744B51Efc6 Jpeg

Chuyên gia công nghệ Việt làm cho Tesla, Amazon chỉ ra những yếu tố sẽ giúp NIC trở thành Silicon Valley của Việt Nam trong tương lai

Là một trong những người đầu tiên cùng với NIC đặt nền móng xây dựng mạng lưới kết nối các chuyên gia người Việt cũng như quốc tế ở Mỹ với các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở Việt Nam, anh Cương tin rằng, với sự hỗ trợ của NIC, lĩnh vực đổi mới sáng tạo ở Việt Nam sẽ có cơ hội để phát triển trong tương lai. read more