F325D6Ed4B Jpeg

Pharaoh Tutankhamun sở hữu báu vật ngoài Trái Đất?

Thủy tinh Libya từng xuất hiện trong một số cổ vật thuộc hàng quý giá nhất thế giới, bao gồm một mặt dây chuyền từ mộ phần Pharaoh Tutankhamun, nhà cai trị lừng danh những năm 1332-1323 trước Công nguyên của Vương triều thứ 18 thời kỳ Tân Vương quốc Ai Cập. read more