Ebeda40058 Png

Chiến sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam gây tiếng vang quốc tế với chiến dịch bảo vệ môi trường ở Nam Sudan

“Let us live in peace and love. Let us forget the last things” (Tạm dịch: Xin cho chúng con được sống trong hòa bình và tình thương yêu. Hãy giúp chúng con quên đi những điều đã qua). Đây là những dòng chữ trên tấm bảng tại một trường học ở Bentiu, Cộng hòa Nam Sudan. read more