Dac0A6F383 Jpeg

FPT Long Châu và STADA Việt Nam hợp tác toàn diện

Sáng ngày 9.8.2023, hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu và Công ty STADA Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết hợp tác toàn diện đánh dấu bước tiến đẩy mạnh cung ứng những sản phẩm tiêu chuẩn GMP Châu Âu với chi phí hợp lý nhất cho người dân Việt Nam. read more