00Eb51B465 Jpeg

Thêm một phát hiện mới tại ngôi đền Vua Ramses II tại Ai Cập

Thêm một phát hiện mới - Phát hiện mới này được mô tả là "một sự đóng góp quan trọng đối với sự hiểu biết về sự phát triển của các cung điện thuộc ngôi đền dưới triều đại của Ramses". read more