1Ffef0F5D4 Jpeg

Syria: Các nhà khoa học Nga hoàn tất mô hình 3D để tái thiết thành cổ Palmyra

Syria: Các nhà khoa học - Các nhà khoa học của Viện Lịch sử Văn hóa vật thể thuộc Học viện Khoa học Nga đã hoàn tất việc xây dựng mô hình 3D của thành cổ Palmyra. read more