840Ec8A69F Jpeg

Nghiên cứu mới cho thấy: Lỗ hổng tầng ozone có thể còn mở rộng hơn nữa

Nghiên cứu mới cho thấy: - Các nhà khoa học phát hiện ra sự suy giảm ozone và lỗ hổng sâu hơn là kết quả của thay đổi trong xoáy cực Nam Cực, một vòng xoáy rộng lớn của áp suất thấp và không khí rất lạnh ở trên cao tại Nam Cực. read more

94A8B67318 Jpeg

“Ai đó ở Đông Á” đang phá hủy tầng Ozone của Trái đất bằng hóa chất cấm

"Ai đó ở Đông Á" - CFC là một chất cấm, nó góp phần vào sự suy giảm ozone trong tầng khí quyển cao, và các nhà khoa học tin rằng nguyên nhân đến từ một nguồn không xác định ở Đông Á. read more