1E5498B8Dc Jpeg

Trong khi tổng nợ trên toàn cầu tăng kỷ lục, tỷ lệ nợ/GDP của Việt Nam thay đổi ra sao?

Trong Khi TổNg Nợ TrêN ToàN CầU TăNg Kỷ LụC, Tỷ Lệ Nợ/Gdp CủA ViệT Nam Thay đổI Ra Sao? - ẢNh 1.

Theo báo cáo Giám sát nợ toàn cầu được Viện Tài chính Quốc tế (International Institute of Finance – IIF), Hoa Kỳ công bố vào ngày 19/09, trong bối cảnh thế giới đầy áp lực từ sự gia tăng lãi suất, nợ toàn cầu đã tăng thêm 10 nghìn tỷ USD trong nửa đầu năm 2023, chạm ngưỡng kỷ lục 307 nghìn tỷ USD. read more