66F274480D Jpeg

Khám phá rừng tre khổng lồ trên đỉnh Ngók Cung

Khám phá rừng tre khổng - Nhiều đời nay người dân Ca Dong sống trên dãy núi Ngọc Linh gìn giữ loại tre khổng lồ, họ cho rằng đây là báu vật chỉ có ở làng Long Riêu, xã Trà Nam (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) nên phải bảo vệ nghiêm ngặt. read more