9B5B45F996 Jpeg

Học tập cùng ChatGPT trên mobiEdu

ChatGPT là hệ thống chatbot trả lời tự động có sử dụng trí tuệ nhân tạo để tương tác và giao tiếp với người dùng. Nắm bắt được xu hướng thị trường, nhu cầu của dạy – học – quản lí của mọi đối tượng trong lĩnh vực giáo dục, mobiEdu của MobiFone đã chính thức tích hợp ChatGPT vào trong các sản phẩm, dịch vụ của mình giúp việc học tập trở nên thú vị và hiệu quả hơn.
read more