C607Fa7B30 Jpeg

Loài rắn độc nhất Trung Quốc: 1 miligam nọc là đủ giết người, hổ mang chúa cũng phải khiếp sợ

Loài rắn độc nhất Trung - Bản tính của loài rắn này lại tương phản hoàn toàn với những miêu tả về độc tính của chúng. read more