8E7366A08F Jpeg

Nỗ lực phục chế phần mộ nhà điêu khắc nổi tiếng Michelangelo

Nỗ lực phục chế phần - Hơn 100 nhà tài trợ từ 12 quốc gia trên thế giới đã tham gia dự án phục chế ngôi mộ của nhà điêu khắc nổi tiếng thời Phục hưng Michelangelo Buonarotti tại thành phố Florence, miền Trung Italy. read more