731E00077C Jpeg

Phát hiện virus có khả năng như quái vật Medusa của thần thoại Hy Lạp

Phát hiện virus có khả - Mới đây tại một suối nước nóng của Nhật Bản, các nhà khoa học đã tìm ra một họ virus khổng lồ mới với khả năng như bước ra từ thần thoại Hy Lạp. read more