B53D889B82 Jpeg

SCIC muốn mua thêm 3 triệu cổ phiếu MBB

Giá hiện tại Thay đổi B53D889B82

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) vừa đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – HoSE: MBB) với mục đích là đầu tư tài chính. Phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Dự kiến thời gian thực hiện từ ngày 26/9 đến 24/10/2023. read more