1238069757 Jpeg

Phát hiện chiếc nhẫn 2.000 năm tuổi ở thành cổ Jerusalem

Phát hiện chiếc nhẫn 2.000 - Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) ngày 22/12 cho biết các nhà khảo cổ nước này đã phát hiện một chiếc nhẫn 2.000 năm tuổi trong khi tiến hành khai quật ở Thành phố David (City of David). read more