B53D889B82 Jpeg

Hưng Thịnh Invest đăng ký bán 5,84 triệu cổ phiếu HTN

Giá hiện tại Thay đổi

    Công ty CP Hưng Thịnh Invest vừa công bố sẽ bán ra 5,84 triệu cổ phiếu HTN của Công ty CP Hưng Thịnh Icons (Hưng Thịnh Incons, mã chứng khoán HTN) trong thời gian từ ngày 29-9 đến 29-10 theo hình thức thỏa thuận. Mục đích của việc bán cổ phiếu này là để tái cấu trúc danh mục đầu tư. read more