Giống người Hobbit trong ‘Chúa tể của những chiếc nhẫn’ có thực?

Giống người Hobbit trong 'Chúa - Một nghiên cứu khoa học mới đây khẳng định giống người trong tưởng tượng của nhà văn J.R.R Tolkien, tác giả tiểu thuyết “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, thực tế có tồn tại. read more