1Bff820D5C Jpeg

Bí ẩn thanh gươm trong đá huyền thoại của San Galgano

Bí ẩn thanh gươm trong - Một trong những huyền thoại nổi tiếng nhất của Anh Quốc kể về vua Arthur và thanh gươm trong đá. Theo các phiên bản khác nhau của câu chuyện, thanh gươm này chỉ có thể được rút ra khỏi khối đá bởi vị vua chân chính của nước Anh.   read more