B53D889B82 Jpeg

Tổng công ty 36 dùng 5 triệu cổ phiếu G36 của Chủ tịch làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại BIDV

Giá hiện tại Thay đổi

HĐQT Tổng Công ty 36 (mã chứng khoán: G36) vừa ban hành nghị quyết về việc chấp thuận dùng tài sản cá nhân của ông Nguyễn Đăng Giáp – Chủ tịch HĐQT công ty để làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn của công ty tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm.
read more