Ec9879F212 Jpeg

Thế giới động vật và những “Fun Facts” sẽ khiến chúng ta phải kinh ngạc!

Thế giới động vật và - Vượn Cáo có thể uống mà không say; diều hâu Úc biết cách “đốt rừng” để săn mồi... và còn nhiều sự thật khác mà thế giới động vật sẽ khiến bạn phải kinh ngạc! read more